ทางวิ่งร้อน (Hot Runner)

ในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ช่องทางที่นำของหลอมไหลจากหัวเครื่องฉีดเข้าสู่ทางวิ่งเย็นหรือโพรงแม่พิมพ์โดยมีการควบคุมความร้อนเพิ่มเติมเพื่อรักษาอุณหภูมินั้นเรียกว่า ทางวิ่งร้อน วัสดุในทางวิ่งร้อนนั้นจะอยู่ในสถานะของเหลวตลอดทั้งวัฏจักรการฉีดและถูกใช้สำหรับวัฏจักรถัดไป ทางวิ่งร้อนถูกใช้เพื่อลดการสูญเสียวัสดุ ความดันฉีด หลีกเลี่ยงการเกิดรอยประสาน (การฉีดเติมเต็มแบบเป็นลำดับ) เป็นต้น

ทางวิ่งร้อน (Hot Runner) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ทางวิ่งร้อน (Hot Runner) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
(1) ทางวิ่งร้อน : ทางวิ่งร้อนคือช่องทางวิ่งที่มีการควบคุมความร้อน
(2) ทางวิ่งร้อน : หัวฉีด – จากงานจริงสู่การจำลอง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

วาล์วเกท (Valve Gate)
ช่องทางวิ่งหลัก (Manifold)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.