ระบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner System)

การนำพลาสติกเหลวจากชุดฉีดเข้าสู่โพรงแบบสามารถทำได้โดยระบบ ทางวิ่งร้อน
ซึ่งประกอบด้วย ส่วนนำฉีด ช่องทางวิ่งร้อน และทางเข้าทางวิ่งร้อน
แต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยชุดทำความร้อน ซึ่งควบคุมด้วยชุดควบคุมแบบ PID เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ แต่ระบบจะถูกแยกในทางความร้อนออกจากแม่พิมพ์ ทำให้ภายในระบบทางวิ่งร้อนมีความร้อนสม่ำเสมอจุดเด่นของระบบทางวิ่งร้อนคือ ลดการใช้วัสดุและเวลาต่อวัฎจักรการฉีด

ระบบทางวิ่งร้อนมีหลาย 2แบบ
แบบแรกคือ ระบบทางวิ่งร้อนแบบเทอร์มอลล็อก หลังจากสิ้นสุดช่วงการอัด/ย้ำ พลาสติกเหลวบริเวณทางเข้าจะแข็งตัวเนื่องความร้อนถูกถ่ายเท่ให้กับแม่พิมพ์ที่เย็นกว่า ความหนืดของพลาสติกเหลวเพิ่มสูงขึ้น และป้องกันการไหลเข้าสู่โพรงแบบ

ส่วนแบบที่สองคือ ระบบทางวิ่งร้อนแบบ วาล์วเกท ซึ่งในส่วนของทางเข้าจะมีเข็มเพิ่มเข้ามาเพื่อให้หรือป้องกันพลาสติกเหลวไหลเข้าสู่ โพรงแบบ จุดเด่นของการใช้วาล์วเกทคือการควบคุมการเติมเต็ม โพรงแบบ

ระบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner System) ในอุตสาหกรรมพลาสติก -  HFT
ระบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner System) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - HFT
ภาพ 1: ทางวิ่งร้อน: ระบบทางวิ่งร้อนแบบเทอร์มอลล็อก.
ภาพ 2: ทางวิ่งร้อน: ระบบทางวิ่งร้อนแบบวาล์วเกท.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การฉีดแบบเป็นลำดับ (Sequential Injection)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

HFT logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.