สลักนำเลื่อน (Guide Pillar)

แม่พิมพ์ ฉีดมาตราฐานแบ่งออกเป็น ส่วนหัวฉีด และ ส่วนดันปลด
เมื่อแม่พิมพ์เคลื่อนที่ปิด ส่วนหัวฉีดและดันปลดจะถูกบังคับให้ร่วมศูนย์โดยสลักนำเลื่อน
โดยส่วนใหญ่สลักนำเลื่อนจะถูกติดตั้งในแม่พิมพ์ส่วนหัวฉีด
แม่พิมพ์ส่วนดันปลดจะเคลื่อนที่ตามสลักนำเลื่อนจนแม่พิมพ์ถูกปิดอย่างสมบูรณ์
มีการสร้างร่องน้ำมันบนสลักนำเลื่อน เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์
สลักนำเลื่อนอาจมีบ่าเพื่อเสริมความมั่นคง ซึ่งขึ้นอยู่กับแบบของแม่พิมพ์
ในแม่พิมพ์ 1 ลูก จะมีสลักนำเลื่อน 4 ตัว
ข้อสังเกตคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสลักนำเลื่อนจะแตกต่างกัน
โดยสลักนำเลื่อน 3 ตัว จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน แต่สลักอีก 1 ตัว จะมีขนาดแตกต่างออกไป
เพื่อให้แน่ใจว่าแม่พิมพ์ทั้ง 2 ส่วนจะถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง

สลักนำเลื่อน (Guide Pillar) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

สลักนำเลื่อนที่ไม่มีการลดบ่า (ซ้าย) ที่มีการลดบ่า (ขวา)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design)
ด้านอยู่กับที่ (Fixed Side)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.