ตำแหน่งทางเข้า (Gate Position)

ในการฉีดขึ้นรูป ของหลอมไหลถูกฉีดเข้าไปใน โพรงแบบ ผ่านทางเข้า
ดังนั้น ทางเข้าจึงมีความสำคัญต่อคุณภาพของชิ้นงานเป็นอย่างมาก
ลักษณะการเกิด รอยประสาน การเกิด การอั้นอากาศ และ การเรียงตัวของเส้นใยแก้ว ล้วนขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางเข้า
ความแตกต่างของระยะทางการไหลส่งผลกระทบต่อความดันที่ต้องการเติมเต็ม โพรงแบบ
ขนาดของทางเข้าเป็นตัวกำหนดช่วง เวลาย้ำ
มากไปกว่านั้น ตำแหน่งทางเข้ายังอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการ บิดตัว

ตำแหน่งทางเข้า (Gate Position) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: ลักษณะการเติมเต็มชิ้นงานโดยตำแหน่งทางเข้าที่แตกต่างกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.