ระบบหล่อเย็น (Cooling System)

อุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดถูกควบคุมโดยระบบหล่อเย็น ซึ่งจะประกอบด้วยอุปกรณ์ทำความเย็น และรูหล่อเย็น
น้ำหรือน้ำมันมักถูกใช้เป็นสารหล่อเย็น
แบบรูหล่อเย็นยิ่งเหมาะสม ยิ่งช่วยลดเวลาในการหล่อ
จุดประสงค์คือ เพื่อคงความสม่ำเสมอของอุณหภูมิที่ผนังโพรงแบบ
และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถลดการบิดตัวของชิ้นงาน

ระบบหล่อเย็น (Cooling System) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: รูหล่อเย็นทั้งหมดภายในแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

รูน้ำหล่อเย็นแบบแผ่นกั้น (Baffle)
รูน้ำหล่อเย็นแบบน้ำพุ (Bubbler)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.