ความร่วมศูนย์ (Concentricity)

ความร่วมศูนย์หมายถึง แกนกลางของทรงกระบอกที่กำหนดพิกัดความคลาดเคลื่อน
จะต้องอยู่ภายในทรงกระบอกควบคุม
ตัวอย่างเช่น จุดศูนย์กลางของรูจะต้องอยู่ภายในวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่กำหนด
ซึ่งใช้กับรูรอบจุดอ้างอิงในลักษณะภาพตัดขวาง

สำหรับความร่วมแกน แกนของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ควบคุมจะต้องอยู่ภายในเขตพิกัดความเผื่อ
ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกที่ระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
แกนกลางต้องอยู่ภายในทรงกระบอกร่วมแกนอ้างอิง A-B

ความร่วมศูนย์ (Concentricity)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: แกนกลางจะต้องอยู่ภายในทรงกระบอกขนาด 0.02 มม. (แกนอ้างอิง A-B)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ความเบี่ยงเบนจากการหมุนแต่ละระนาบ (Circular runout)
ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.