ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูสามารถวัดได้ โดยใช้ไมโครมิเตอร์วัดใน
ไมโครมิเตอร์วัดในมีปากวัดแบบ 2 จุด และ 3 จุด
ข้อดีของไมโครมิเตอร์วัดในแบบ 3 จุดคือ ช่วยให้เกิดความร่วมศูนย์
ไมโครมิเตอร์วัดในไม่สามารถใช้วัดความกลม
จุดสัมผัสของปากวัดมีแบบพื้นผิว แบบเส้น และรวมถึงแบบพิเศษที่มีลักษณะเป็นจะงอย

ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP GmbH

เทคโนโลยีการวัด: ไมโครมิเตอร์วัดในแบบ 3 จุด สำหรับวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

KDP GmbH logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.