แผ่นเลื่อน (Slider)

เส้นแบ่งแม่พิมพ์ เส้นเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการปลด ชิ้นงาน ฉีดขึ้นรูปที่มีความซับซ้อนได้
ส่วนเว้า (Undercut) ในทิศทางการเปิด แม่พิมพ์ คือ จุดที่ยากต่อการปลด
ดังนั้น จึงมีสร้างเส้นแบ่งแม่พิมพ์เพิ่มเติม โดยใช้ แผ่นหรือแท่งเลื่อน
แผ่นเลื่อนจะเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเปิดแม่พิมพ์
เพื่อให้ส่วนเว้าหลุดเป็นอิสระ และสามารถปลดชิ้นงานออกมาได้
แผ่นเลื่อนสามารถประกอบเข้ากับ ส่วนเคลื่อนที่ หรือ ส่วนอยู่กับที่
ขนาดของแผ่นเลื่อนที่เหมาะสมควรพิจารณาจาก การกระจายความดัน ภายในแม่พิมพ์
และแผ่นเลื่อนทุกตัวต้องถูกล็อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

แผ่นเลื่อน (Slider)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: ตัวอย่างการเปิดแม่พิมพ์ที่มีแผ่นเลื่อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.