เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโพรงแบบ (Cavity temperature sensor)

ในการหาค่าอุณหภูมิที่ผนังของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก จะใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเป็นเครื่องมือในการวัด
ระยะเวลาการตอบสนองของเซ็นเซอร์มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการตรวจจับตำแหน่งของด้านหน้าของหลอมไหลแบบเรียลไทม์ ซึ่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิจะทำหน้าที่เป็นเหมือนแถบแสงกันภายในแม่พิมพ์

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิยังสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในโพรงแบบ
จึงสามารถใช้สำหรับการตรวจสอบ การสลับ และการควบคุมแบบปิดในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโพรงแบบ (Cavity temperature sensor) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Priamus

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโพรงแบบที่มีขนาดแตกต่างกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ตัวนำ (Trigger)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Priamus logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.