เครนสะพาน (Bridge crane)

หน่วยเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือมือ สามารถเคลื่อนที่ได้มากกว่าสองทิศทาง เพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุ (แนวตั้งและแนวนอน) มีชื่อเรียกว่า เครนสะพาน
สำหรับด้าน การฉีดขึ้นรูป เครนสะพานมักจะถูกติดตั้งไว้เหนือศรีษะหรือใต้เพดานของอาคารโรงงาน
แม่พิมพ์ จะถูกเคลื่อนย้ายจากพื้นที่จัดเตรียมใช้งานไปยัง เครื่องฉีดพลาสติก ด้วยตะขอเกี่ยว
เครนช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการตั้งติดตั้ง แม่พิมพ์ โดยกำหนดให้แม่พิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่าง หน้าแปลน ของเครื่องฉีดพลาสติก

Bเครนสะพาน (Bridge crane)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครนสะพานที่มีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 12.5 ตัน (เมตริก) ในบริษัทฉีดพลาสติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.