อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Autarkic (Autarkic Temperature Control)

ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปโดยส่วนใหญ่น้ำจะถูกนำมาใช้เป็นสารหล่อเย็น ซึ่งจะมีทั้งน้ำเย็นและน้ำร้อน
ถ้าหากอุปกรณ์ทำความเย็นไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำภายนอก แต่ผลิตน้ำเย็นผ่านโมดูลภายใน อุปกรณ์นี้เรียกว่า อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Autarkic

เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ที่มีการเติมน้ำและการหล่อเย็นอย่างเป็นอิสระจากระบบหล่ออื่นภายในโรงงาน

ซึ่งทำให้กระบวนการหล่อเย็นและให้ความร้อนตั้งแต่อุณหภูมิ 20 ถึง 90 องศาเซลเซียสเป็นไปได้อย่างอิสระ
หรือแม้แต่อุณหภูมิที่สูงถึง 400 องศาเซลเซียส ด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า

โดยทั่วไปอุปกรณ์หล่อเย็นและอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบเคลื่อนที่สามารถใช้กับกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตั้งถัดจากเครื่องฉีดพลาสติก

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Autarkic (Autarkic Temperature Control) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - ERS  title=

การควบคุมอุณหภูมิ: อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Autarkic กับระบบหล่อเย็นแบบ STC

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ระบบเครื่องทำความเย็น (System Cooler)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

ERS logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.