ส่วนหัวฉีด (Injection Side)

แม่พิมพ์มักแบ่งออกเป็นสองส่วนตามหน้าที่ของแต่ละส่วน
ส่วนที่มีทางวิ่งจากหัวฉีดเรียกว่า ส่วนหัวฉีด
ด้านนี้เป็นส่วนที่สามารถเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่า “ส่วนอยู่กับที่

ส่วนหัวฉีด (Injection Side) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป: ส่วนประกอบสีชมพูคือส่วนหัวฉีดของแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.