ส่วนดันปลด (Ejection Side)

โดยทั่วไปแม่พิมพ์จะถูกแบ่งออกเป็น สองส่วนตามลักษณะการทำงาน
ด้านที่มีเข็มดันปลดเรียกว่าส่วนดันปลด
โดยส่วนนี้จะเคลื่อนที่ออกเพื่อเปิดแม่พิมพ์ ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่า “ส่วนเคลื่อนที่

ส่วนดันปลด (Ejection Side) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป: ส่วนประกอบที่เป็นสีเขียวคือส่วนดันปลดของแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.