ปลอกทำความร้อน (Heater Band)

ปลอกทำความร้อนถูกใช้ใน ระบบทางวิ่งร้อน เพื่อเพิ่ม อุณหภูมิ ในช่องหลอมให้สูงขึ้นตามอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับกระบวนการ และรักษาอุณหภูมิไว้
ระบบทางวิ่งร้อนมักประกอบด้วย ทางวิ่งร้อนหลัก 1 ช่อง และทางวิ่งร้อนรอง 1 ช่องหรือมากกว่า
เซ็นเซอร์จะถูกใช้งานร่วมกับ ชุดควบคุมแบบ PID เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
และทำให้เกิดการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในช่องหลอมอย่างสม่ำเสมอ

ปลอกทำความร้อน (Heater Band)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ทางวิ่งร้อน: ปลอกทำความร้อนแบบขดลวดสวมกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของทางวิ่งร้อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.