ช่องระบายอากาศ (Venting)

อากาศที่อยู่ภายใน โพรงแบบ จะถูกแทนที่โดยของหลอมไหล
ดังนั้น ช่องระบายอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการระบายอากาศออกจาก โพรงแบบ
มิฉะนั้นจะเกิดการบีบอัดของอากาศ และทำให้ อุณหภูมิ เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ของวัสดุ (รอยไหม้)
ช่องระบายอากาศประกอบไปด้วยช่องว่างขนาดเล็ก ในบริเวณ เส้นแบ่งแม่พิมพ์, สไลเดอร์ และเข็มดันปลด เป็นต้น
การกำหนดความสูงของช่องว่างขึ้นอยู่กับพอลิเมอร์ที่นำมาใช้
หากช่องว่างมีขนาดเล็กเกินไป อากาศก็ระบายออกมาไม่ทันและเกิดการอั้นของอากาศ
และหากช่องว่างมีขนาดใหญ่เกินไป ครีบ ก็จะเกิดขึ้นที่ชิ้นงาน

ช่องระบายอากาศ (Venting)) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป : พื้นที่กรอบสีแดงแสดงช่องระบายอากาศในแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.