การปรับโพรงแม่พิมพ์ (Tool Adaption)

การหดตัว และ การบิดตัว ของชิ้นงานสามารถพบเห็นได้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป เมื่อพลาสติกถูกทำให้เย็นลงและปลดออกจากแม่พิมพ์

เพื่อชดเชยการหดตัว จึงมีการปรับแก้ขนาด โพรงแบบ ตามค่าอัตราส่วนการหดตัวในการออกแบบแม่พิมพ์ โดยอาศัยความชำนาญของผู้ออกแบบ
ขนาดที่กำหนดของ ชิ้นงาน คูณด้วยอัตราส่วนหดตัว เพื่อขยายชิ้นงานและปรับโพรงแบบ โดยอ้างอิงจากขนาดใหม่

การจำลองสามารถทำนายการหดและบิดตัว เนื่องจากการเรียงตัวของ เส้นใยแก้ว ความเค้น ฯลฯ รวมทั้งเงื่อนไขในระหว่างการผลิต

เพื่อชดเชยการบิดตัว โพรงแบบจะถูกปรับเปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้ามกับการบิดตัว
การปรับเปลี่ยนนี้เรียกว่า การปรับโพรงแม่พิมพ์
หนึ่งในวิธีการปรับแต่งโพรงแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดคือ การนำผลการจำลองการบิดตัวมาประยุกต์ใช้ เช่นนำผลลัพธ์ที่ได้แล้วคูณด้วยค่าแฟกเตอร์ -1 และนำออกเป็นไฟล์ .stl เป็นต้น
ในการปรับแก้โพรงแบบในซอฟต์แวร์ CAD โดยเทียบกับไฟล์ .stl ที่นำออกมา ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผลิตด้วย และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจำลองซ้ำอีกครั้ง โดยอ้างอิงจากรูปทรงของโพรงแบบใหม่ เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าผลลัพธ์เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ และนำไปผลิตแม่พิมพ์จริงต่อไป

การปรับโพรงแม่พิมพ์ (Tool Adaption)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การจำลอง: ด้านซ้ายคือ ชิ้นงานบิดตัว ส่วนด้านขวาคือ การปรับโพรงแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.