ความกลม (Circularity)

ในแบบงานทางเทคนิคสำหรับ ชิ้นงาน ที่มีเส้นรอบวงหรือส่วนหมุนรอบแกน
จะมีสัญลักษณ์พิกัดความคลาดเคลื่อนสำหรับความกลม
พิกัดการควบคุมรูปทรงกลมมีความสำคัญต่องานที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกและเรียว
เส้นรอบวงที่ยอมรับได้จะต้องอยู่ภายในส่วนต่างรัศมีของวงกลมสองวงที่มีศูนย์กลางร่วมกัน
โดยเส้นรอบวงทั้งหมดเกิดจากระนาบตัดที่ตั้งฉากกับแกนกลางของเส้นรอบวง
ขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนจึงตั้งฉากกับแนวแกน

ความกลม (Circularity)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: ขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่มีส่วนต่างรัศมีของวงกลมคือ0.03 มม. ซึ่งเส้นรอบวงตั้งฉากกับแกนกลาง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.