การไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow)

พฤติกรรมการไหลของของไหลสามารถอธิบายโดยการเคลื่อนที่ของอนุภาค
สภาพการไหลที่มีเส้นทางการเคลื่อนที่ไม่แน่นอนของอนุภาคเรียกว่า การไหลแบบปั่นป่วน
ของไหลในท่อที่มีค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynolds number) มากกว่า 4000 จะมีสภาพการไหลแบบปั่นป่วน

เนื่องจากการไหลแบบปั่นป่วนทำให้อนุภาคของสารหล่อเย็นที่อยู่ตรงกลางเคลื่อนที่ไปยังผนังของรูหล่อเย็น เพื่อดึงความร้อนออก และมีการเคลื่อนที่กวัดแกว่งไปมาอย่างไม่เป็นระเบียบและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างแม่พิมพ์กับสารหล่อเย็น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้นสารหล่อเย็นในแม่พิมพ์ควรมีการไหลแบบปั่นป่วน

การไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent Flow) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การควบคุมอุณหภูมิ: การไหลแบบปั่นป่วนในรูหล่อเย็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.