ค่าการสะท้อนรังสี (Reflexion)

ความสามารถของวัตถุในการสะท้อนรังสีอินฟราเรดเรียกว่า ค่าการสะท้อนรังสี
ค่าของรังสีสะท้อนขึ้นอยู่กับผิวของวัตถุ
พลาสติกเป็นวัตถุที่มีค่าของรังสีสะท้อนค่อนข้างต่ำ ส่วนโลหะผิวมันวาวจะมีค่าของรังสีสะท้อนสูงกว่า
(ตัวอย่างเช่น อินเสิร์ทในแม่พิมพ์ฉีด)
นั้นหมายความว่ายิ่งมีค่าการสะท้อนรังสีมาก ก็จะทำให้การวัดอุณหภูมิโดยใช้กล้องอินฟราเรดยากมากยิ่งขึ้น

ค่าการสะท้อนรังสี (Reflexion) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

อินฟราเรด : การสะท้อนรังสีของการแผ่รังสีความร้อนโดยรอบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การส่งผ่านรังสี (Transmission)
การวัดอุณหภูมิรังสีอินฟราเรด (IR Temperature Measurement)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.