การสร้างวัสดุใหม่ (การผสม) (Regenerate (Compound))

การบวนการบดใหม่โดยผ่านกระบวนการหลอมและเพิ่มสารเติมแต่ง
ตัวอย่างการใช้สารเติมแต่งเพื่อกำหนดคุณสมบัติทางกลเฉพาะของวัสดุ
การสร้างวัสดุใหม่มีกระบวนการเหมือนกับการสร้างเม็ดพลาสติกใหม่
ซึ่งมีขนาดสม่ำเสมอและไม่มีฝุ่นเจือปน
ทำให้สามารถนำวัสดุกลับมาใช้ผลิตใหม่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกผ่านการฉีดขึ้นรูปได้โดยง่าย

การสร้างวัสดุใหม่ (การผสม) (Regenerate (Compound)) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - MKV

พลาสติก: สารเติมแต่งถูกใส่เข้าไปในการผลิต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

รีไซเคิล (ทางกล) (Recycling (mechanical))ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

MKV logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

พอลิเมอร์ผสม (Blend)

การผสม พอลิเมอร์ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเพื่อสร้างวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่าง เรียกว่า พอลิเมอร์ผสม หรือ การผสม
การผสมพอลิเมอร์เป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดต้นทุนในการพัฒนาวัสดุที่มีความหลากหลายในการใช้งานเชิงพาณิชย์
คุณสมบัติของพอลิเมอร์ผสมจะถูกปรับให้เหมาะสมตามความต้องการในการใช้งาน โดยการเลือกจุดเด่นของแต่ละพอลิเมอร์
พอลิเมอร์ผสมที่พบทั่วไปได้แก่ PC+ABS, PA6+PA66 และ ABS+PA

พอลิเมอร์ผสม (Blend) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: พอลิเมอร์ผสมอาจประกอบด้วยประเภทของวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น โครงสร้างอสัณฐาน (สีเขียว), โครงสร้างแบบกึ่งผลึก (สีม่วง) และสารตัวเติม (สีน้ำเงิน)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplast)
อีลาสโตเมอร์ (Elastomer)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

อัตราส่วนผสม (Mixing ratio)

ส่วนประกอบในการผสมจะอ้างอิงโดยการใช้อัตราส่วนผสมเป็นตัวกำหนด ซึ่งจะระบุเป็นจำนวน หรือ ร้อยละของน้ำหนักของส่วนประกอบทั้งหมด อัตราส่วนผสมเป็นตัวกำหนดและอาศัยการวัดน้ำหนักที่ถูกต้องโดย เครื่องชั่ง ดิจิทัล
อัตราส่วนผสมที่มีความแตกต่างส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น โฟมพอลิยูรีเทน

อัตราส่วนผสม (Mixing ratio) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีการวัด: การชั่งน้ำหนักอัตราส่วนผสมระหว่าง มาสเตอร์แบทช์ และ เม็ดพลาสติกทั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เอ็กซ์สเกล (Xscale)
ถึงใส่เม็ดพลาสติก (Octabin)
มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.