การฉีดพลาสติกแบบ 2 วัสดุ (2 Shot Molding)

ในการฉีดขึ้นรูป ชิ้นงาน พลาสติก 1 ชิ้น โดยใช้ 2 วัสดุที่แตกต่างกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
การฉีดพลาสติกแบบ 2 ส่วนประกอบ มักใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น วัสดุที่มีความแข็งและวัสดุที่มีความอ่อน หรืออาจเป็นวัสดุเดียวกันแต่มีสีแตกต่างกัน

สำหรับกระบวนการฉีดแบบ 2 วัสดุ ส่วนประกอบที่ 1 จะถูกฉีดเข้า โพรงแบบ ก่อน
และรอให้เย็นตัวจนถึงจุดหนึ่ง หลังจากนั้นจะถูกย้ายโดยการหมุนหรือแขนกล
ไปยังตำแหน่งของโพรงแบบใหม่ เพื่อฉีดขึ้นรูปส่วนประกอบที่ 2

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้คือ ความแตกต่างของ อุณหภูมิ ในการผลิต
หากอุณหภูมิสูงเกินไปอาจทำให้ส่วนประกอบที่ 1 เกิดการหลอมเหลวใหม่ได้
แต่ในขณะเดียวกันส่วนประกอบทั้ง 2 ส่วนควรยึดติดกัน

การฉีดพลาสติกแบบ 2 วัสดุ (2 Shot Molding) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: การฉีดแบบ 2 ส่วน ส่วนประกอบที่ 2 (สีขาว) ฉีดทับบนส่วนประกอบที่ 1 (สีดำ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พาร์ทอินเสิร์ต (Part Insert)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.