ในการฉีดขึ้นรูป ชิ้นงาน พลาสติก 1 ชิ้น โดยใช้ 2 วัสดุที่แตกต่างกัน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การฉีดพลาสติกแบบ 2 ส่วนประกอบ มักใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วัสดุที่มีความแข็งและวัสดุที่มีความอ่อน หรืออาจเป็นวัสดุเดียวกันแต่มีสีแตกต่างกัน

สำหรับกระบวนการฉีดแบบ 2 วัสดุ ส่วนประกอบที่ 1 จะถูกฉีดเข้า โพรงแบบ ก่อนและรอให้เย็นตัวจนถึงจุดหนึ่ง หลังจากนั้นจะถูกย้ายโดยการหมุนหรือแขนกล ไปยังตำแหน่งของ โพงแบบ ใหม่ เพื่อฉีดขึ้นรูปส่วนประกอบที่ 2

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการนี้ คือ ความแตกต่างของ อุณหภูมิ การผลิต หากอุณหภูมิสูงเกินไป อาจทำให้ส่วนประกอบที่ 1 เกิดการหลอมเหลวใหม่ แต่ในขณะเดียวกันส่วนประกอบทั้ง 2 ส่วน ควรยึดติดกัน

การฉีดพลาสติกแบบ 2 วัสดุ (2 Shot Molding) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


[2]กระบวนการฉีดขึ้นรูป: การฉีดแบบ 2 ส่วน ที่ส่วนประกอบที่ 2 (สีขาว) ถูกฉีดทับบนส่วนประกอบที่ 1 (สีดำ)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ส่วนประกอบวัสดุแข็ง (Hard Component)
ชิ้นส่วนอินเสิร์ท (Part Insert)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.
ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล คุณจะได้รับลิ้งค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
We do not share your personal details with anyone.