โพรงอากาศ (Void)

ในบริเวณที่มีผนังหนาและอยู่ตรงข้ามกับสันเสริมแรง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโพรงอากาศ
การเพิ่มขึ้นของมวลทำให้ ปริมาตรการหดตัว สูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถชดเชยปริมาตรด้วย ความดันอัด อย่างเหมาะสม
ของหลอมเหลวจะถูกดึงไปยังส่วนที่ติดกับชั้นผิวระหว่างการหล่อเย็น และจะเกิดโพรงอากาศอยู่ภายใน
การตรวจสอบด้วย CT สามารถตัดผ่าเพื่อตรวจสอบโพรงอากาศภายในชิ้นงาน
การลดผนังความหนาและเพิ่ม ความดันอัด สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโพรงอากาศได้

โพรงอากาศ (Void) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อบกพร่องในการฉีดขึ้นรูป: ผลจากการตรวจสอบด้วย CT แสดงฟองอากาศ ณ ตำแหน่งที่มีสันเสริมแรง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.