เทอร์โมเซต (Thermoset)

พอลิเมอร์ที่คงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เรียกว่า เทอร์โมเซต
ในกระบวนการนี้ โมเลกุลจะเชื่อมโยงเป็นร่างแหระหว่างโมเลกุลด้วยกันเอง (สีม่วง) และก่อตัวเป็นหนึ่งโมเลกุลขนาดใหญ่
เนื่องจากพันธะโควาเลนต์มีแรงยึดเหนี่ยวมาก จึงไม่สามารถหลอมเหลวใหม่ได้อีกครั้ง
หากใช้ความร้อนสูงก็จะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดำ
ซึ่งตรงข้ามกับวัสดุเทอร์โมพลาส แม่พิมพ์สำหรับวัสดุเทอร์โมเซตจะถูกทำให้ร้อนขึ้น
พอลิเมอร์เทอร์โมเซตโดยทั่วไปได้แก่ ฟินอลิก, อิพอกซี และเรซิน

เทอร์โมเซต (Thermoset) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: วัสดุเทอร์โมเซตสร้างพันธะโควาเลนต์ที่แข็งมาก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อีลาสโตเมอร์ (Elastomer)
เทอร์โมพลาส (Thermoplast)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.