ชุดฉีดรอง (Secondary Injection Unit)

ชุดฉีดที่ถูกติดตั้งเพิ่มให้กับเครื่องฉีดเพื่อใช้สำหรับการฉีดขึ้นรูปแบบสองส่วนหรือหลายส่วนเรียกว่า ชุดฉีดรอง
ซึ่งมีชุดควบคุมและมีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ชุดฉีดรองสามารถติดตั้งด้านบนหรือด้านที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องมือ
พลาสติกเหลวจากชุดฉีดรองสามารถไหลเข้าโพรงแบบผ่านทางวิ่งเย็นหรือร้อน

ชุดฉีดรอง (Secondary Injection Unit) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป : ชุดฉีดรองที่ถูกติดตั้งกับเครื่องฉีดขึ้นรูป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ชุดหมุนแนวตั้ง (Vertical Rotation Table)
การฉีดขึ้นรูปแบบทับ (Overmolding)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.