ความชื้นตกค้าง (Residual Moisture)

เม็ดพลาสติกส่วนใหญ่ที่ใช้ในการฉีดขึ้นรูปมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น
หลังจากการอบเม็ดพลาสติก ปริมาณความชื้นตกค้างจะต้องน้อยกว่าค่าที่กำหนดของวัสดุ

ซึ่งต้องมีการตรวจสอบตามข้อมูลจำเพาะที่ได้จากผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
หากความชื้นตกค้างสูงเกินไป จะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดฟองอากาศ โพรงอากาศ และข้อบกพร่องอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังส่งผลให้คุณสมบัติทางกลของชิ้นงานลดลง
ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องตรวจวัดปริมาณความชื้นตกค้างของเม็ดพลาสติกทั้งก่อนการอบเม็ดพลาสติก และก่อนการฉีดขึ้นรูป

ความชื้นตกค้าง (Residual Moisture) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Brabender Messtechnik
ความชื้นตกค้าง (Residual Moisture) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Brabender Messtechnik

คุณภาพ: เครื่องมือวัดความชื้นตกค้างแบบพกพา.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Brabender Messtechnik logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.