การสร้างวัสดุใหม่ (การผสม) (Regenerate (Compound))

การบวนการบดใหม่โดยผ่านกระบวนการหลอมและเพิ่มสารเติมแต่ง
ตัวอย่างการใช้สารเติมแต่งเพื่อกำหนดคุณสมบัติทางกลเฉพาะของวัสดุ
การสร้างวัสดุใหม่มีกระบวนการเหมือนกับการสร้างเม็ดพลาสติกใหม่
ซึ่งมีขนาดสม่ำเสมอและไม่มีฝุ่นเจือปน
ทำให้สามารถนำวัสดุกลับมาใช้ผลิตใหม่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกผ่านการฉีดขึ้นรูปได้โดยง่าย

การสร้างวัสดุใหม่ (การผสม) (Regenerate (Compound)) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - MKV

พลาสติก: สารเติมแต่งถูกใส่เข้าไปในการผลิต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

รีไซเคิล (ทางกล) (Recycling (mechanical))ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

MKV logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.