ปริซึม (Prism)

ทรงตันที่เกิดจากการเคลื่อนขนานออกของรูปทรงหลายเหลี่ยมเรียกว่า ปริซึม
ปริซึมแบบรูปทรง 3 เหลี่ยมมักถูกใช้ในวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
ซึ่งจุดเด่นคือ เมชที่มีโครงร่างไม่จำกัดใน 2 ทิศทาง และจำกัดในทิศทางหลัก
เอลิเมนต์แบบปริซึมที่ถูกยืดออกเป็นชิ้นงานแบบจำลองนั้น ขึ้นอยู่กับพื้นผิวเมชแบบทรง 3 เหลี่ยม
โดยสามารถกำหนดจำนวนชั้นของเอลิเมนต์ เพื่อความเหมาะสมสำหรับชิ้นงานและการวิเคราะห์

ปริซึม (Prism) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


การจำลอง: เอลิเมนต์แบบปริซึมถูกใช้ในการสร้างเมชสำหรับ ระบบทางวิ่งร้อน


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การเรียงตัวของเส้นใย (Fiber Orientation))
แบบจำลองเชิงปริมาตร (Volume Model)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.