การฉีดขึ้นรูปผง (Powder Injection Molding (PIM))

กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงละเอียดที่มีจุดหลอมเหลวสูง (มากกว่า 1000 องศาเซลเซียส) ผสมกับเทอร์โมพลาสติกยึดประสานเพื่อขึ้นรูปสารประกอบ เรียกว่า กระบวนการฉีดขึ้นรูปผง
วัสดุรูปแบบผงจะมาในลักษณะที่เป็นทรงกลมหรือคล้ายเมล็ดข้าวโพดมีขนาด 15 ไมโครเมตร ถึง 20 ไมโครเมตร วัสดุประสานจะทำการห่อหุ้มวัสดุผง
ส่วนแบ่งปริมาตร: วัสดุประสานมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ต่อ วัสดุผงน้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผสมหรือวิธีการนี้เรียกว่า วัตถุดิบ

กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงเป็นกระบวนการหลายขั้นตอนในขณะที่กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกถูกใช้เป็นกระบวนการแรก
กระบวนการประสานเป็นกระบวนการขั้นตอนที่สอง ซึ่งมีการกำจัดวัสดุประสานออก
ในขั้นตอนกระบวนการที่สาม ด้วยการเผาผนึกวัสดุที่เหลือจะถูกละลายที่ผิวด้านนอกและสร้างวัสดุอัดแน่นที่มีความหนาแน่น 99.95 เปอร์เซ็นตฺ์ขึ้นไปเทียบได้กับวัสดุอัดแน่นบริสุทธิ์ (เช่น บล็อกของแข็งสำหรับเหล็กหล่อ)

คุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติอื่น ๆ ของวัสดุที่ผ่านกระบวนการสุดท้ายส่วนใหญ่สามารถเปรียบเทียบได้กับวัสดุของเแข็งเต็มรูปแบบ
กระบวนการนี้เป็นที่รูปแบบที่ต้องการใช้ในการประยุกต์ใช้งานที่มีการออกแบบมามีความซับซ้อนด้วยค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น
กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงมีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีการตัดเฉือนมาตรฐานแบบหลายขั้นตอน เช่น การกัด การเจาะ การเจียรไน และอื่น ๆ
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปผง: ตัวเรือนนาฬิกาสแตนเลส, เครื่องบดเซรามิก, หัวฉีดล้างกำลังสูง, อุปกรณ์การแพทย์และอื่น ๆ อีกมากมาย

การฉีดขึ้นรูปผง (Powder Injection Molding (PIM)) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: เครื่องบดเซรามิกในการใช้งานภาคสนาม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Plastic Injection Molding)
สารประกอบ (Compound)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.