พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) จัดอยู่ในกลุ่มของพอลีเอสเตอร์ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่นแบบควบแน่น

PET เป็นที่รู้จักในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ประเภทขวดน้ำ ซึ่งผ่านกระบวนขึ้นรูปโดยการฉีดเป่า นอกจากนี้แล้วยังถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มและเส้นใยสิ่งทอ

PET มีทั้งโครงสร้างแบบอสัณฐาน (A-PET) และแบบกิ่งผลึก (C-PET)
คุณสมบัติของโครงสร้างทั้งสองแบบมีความต่างค่อนค้างมาก
C-PET มีความแข็งแรงสูง แต่ความสามารถในการรับการกระแทกต่ำ
ส่วน A-PET จะมีคุณสมบัติในทางกลับกัน
พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตมีคุณสมบัติด้อยในเรื่อง ความเป็นฉนวนและทนต่อความร้อน

พลาสติกชนิดนี้สามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้

พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ภาพ 1: พลาสติก: การตรวจวัดความร้อนของหลอดพรีฟอร์มด้วยอินฟราเรด
ภาพ 2: พลาสติก: ขวดหลายประเภททำมาจาก PET (พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อัตราการไหลของมวลหลอม (MVR)
พอลิเมอร์ (Polymer)
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Safety Data Sheet)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.