พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)

ด้วยส่วนแบ่งการตลาดเกือบ 15% พอลิเอทิลีนถือว่าเป็นพลาสติกที่มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก
แต่อย่างไรก็ตาม พอลิเอทิลีน (PE) มีหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือ LDPE
ซึ่ง LD หมายถึงความหนาแน่นต่ำ
เนื่องจากเป็นพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบมีความเป็นกิ่งสูง ทำให้มีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.915 g/cm3 และ 0.935 g/cm3
ด้วยคุณสมบัติมีความยืดหยุ่นและต้านทานการกัดกร่อน จึงถูกนำมาใช้ในงานหลายประเภท
ตัวอย่างเช่น งานประเภทภาชนะใส่ของ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก และใช้เป็นฟิล์มเคลือบกันน้ำสำหรับกล่องน้ำผลไม้หรือนม

พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: ฝาปิดที่ใช้ในครัว ซึ่งทำจาก LDPE

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พอลิเมอร์ (Polymer)
โครงสร้างแบบกึ่งผลึก (Semi-Crystalline)
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplast)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.