ความขนาน (Parallelism)

ในกรณีนี้พิกัดความคลาดเคลื่อนจะถูกควบคุมโดยระนาบคู่ขนานหรือรูปทรงกระบอก
จุดที่วัดจะต้องอยู่ภายในขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนตามระยะที่กำหนด
ค่าที่วัดได้จะต้องอยู่ภายในระนาบคู่ขนานหรือทรงกระบอก และขนานกับแกนหรือระนาบอ้างอิง
สำหรับ ชิ้นงาน ฉีดที่มีส่วนทรงกระบอก แกนที่กำหนดขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อน
จะต้องอยู่ภายในรูปทรงกระบอก ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางตามค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนด
แกนของทรงกระบอกจะต้องขนานกับแกนอ้างอิง

ความขนาน (Parallelism)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: แกนของรูจะต้องขนานกับแกนอ้างอิง และอยู่ภายในทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.01 มม.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.