ระยะเปิดแม่พิมพ์ (Opening Stroke)

หลังจากแม่พิมพ์ถูกติดตั้งบนหน้าแปลนยึดของเครื่องฉีดพลาสติก ทำให้สามารถเปิดออกได้โดยง่าย
ส่วนเคลื่อนที่ ของแม่พิมพ์เคลื่อนออกจาก ส่วนอยู่กับที่ โดยชุดจับยึด
ซึ่งระยะห่างระหว่างสองส่วนของแม่พิมพ์เรียกว่า ระยะเปิดแม่พิมพ์
ขนาดของเครื่องฉีดเป็นตัวกำหนดระยะเปิดที่เป็นไปได้ของแม่พิมพ์
ด้วยระยะห่างที่มากพอ ทำให้ชิ้นงานถูกปลดออกมาจากแม่พิมพ์โดยง่าย
ยิ่งส่วนคอร์มีความลึกมากเท่าไร ระยะเปิดแม่พิมพ์ก็มีความกว้างมากขึ้นเท่านั้น
แต่ในขณะเดียวกัน ควรมีระยะเปิดแม่พิมพ์แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลด วัฏจักรการฉีด
ในการเลือกเครื่องฉีด ระยะเปิดแม่พิมพ์เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณา

ระยะเปิดแม่พิมพ์ (Opening Stroke) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก: ระยะเปิดแม่พิมพ์ที่จำเป็นและง่ายต่อการปลดชิ้นงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.