ส่วนดันปลด (Ejection Side)

โดยทั่วไปแม่พิมพ์จะถูกแบ่งออกเป็น สองส่วนตามลักษณะการทำงาน
ด้านที่มีเข็มดันปลดเรียกว่าส่วนดันปลด
โดยส่วนนี้จะเคลื่อนที่ออกเพื่อเปิดแม่พิมพ์ ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่า “ส่วนเคลื่อนที่

ส่วนดันปลด (Ejection Side) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูป: ส่วนประกอบที่เป็นสีเขียวคือส่วนดันปลดของแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ส่วนเคลื่อนที่ (Movable Side)

โดยทั่วไปแม่พิมพ์จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามลักษณะการทำงาน
ด้านที่เคลื่อนที่ได้ในระหว่างการผลิตเรียกว่า ส่วนเคลื่อนที่
ส่วนนี้จะรวมชุด เข็มดันปลด ด้วย ทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนดันปลด

ส่วนเคลื่อนที่ (Movable Side)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป: ส่วนประกอบสีเขียวคือ ส่วนเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.