อัตราส่วนผสม (Mixing ratio)

ส่วนประกอบในการผสมจะอ้างอิงโดยการใช้อัตราส่วนผสมเป็นตัวกำหนด ซึ่งจะระบุเป็นจำนวน หรือ ร้อยละของน้ำหนักของส่วนประกอบทั้งหมด อัตราส่วนผสมเป็นตัวกำหนดและอาศัยการวัดน้ำหนักที่ถูกต้องโดย เครื่องชั่ง ดิจิทัล
อัตราส่วนผสมที่มีความแตกต่างส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น โฟมพอลิยูรีเทน

อัตราส่วนผสม (Mixing ratio) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีการวัด: การชั่งน้ำหนักอัตราส่วนผสมระหว่าง มาสเตอร์แบทช์ และ เม็ดพลาสติกทั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เอ็กซ์สเกล (Xscale)
ถึงใส่เม็ดพลาสติก (Octabin)
มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.