ไมโครมิเตอร์ (Messschraube)

เครื่องมือวัดความยาวประกอบด้วยหัววัดที่มีผิวสัมผัสอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ซึ่งการเคลื่อนที่เกิดจากการหมุนของเกลียวละเอียด เรียกว่า สกรูไมโครมิเตอร์
ชิ้นงานตัวอย่างจะถูกแนบไว้กับผิวส่วนใดส่วนหนึ่งของหัววัด
และหมุนเกลียวตามเข็มหรือทวนเข็มจนกระทั่งพื้นผิวของหัววัดทั้งสองส่วนสัมผัสกับชิ้นงานตัวอย่าง
ใช้กลไกเฟืองทางเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด เนื่องจากความแตกต่างของแรงในการวัด
หากแรงในการวัดสูงเกินไป อาจทำให้ชิ้นงานตัวอย่างหรือไมโครมิเตอร์เสียรูป
แรงในการวัดควรเท่ากันและสม่ำเสมอ ซึ่งควรอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10 นิวตัน
สกรูไมโครมิเตอร์ไม่สามารถทดสอบความกลมของชิ้นงานตัวอย่าง

ส่วนมากไมโครมิเตอร์จะมีฉนวนหุ้มบริเวณที่จับ
เพื่อให้ได้ค่าวัดที่ถูกต้อง ไมโครมิเตอร์จะถูกยึดไว้กับขาตั้ง
มิฉะนั้นแล้ว เครื่องมือวัดอาจขยายตัว เนื่องจากความร้อนจากร่างกาย
ทำให้ได้ค่าวัดที่ผิดพลาด อุณหภูมิ ห้องสำหรับการวัดที่เหมาะสมที่สุดคือ 20 °C

การแสดงค่าวัดของไมโครมิเตอร์มีทั้งแบบอะนาล็อกและแบบดิจิทัล
ไมโครมิเตอร์จำแนกออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ คือ แบบภายใน แบบภายนอก และแบบลึก

ขึ้นอยู่กับความต้องการ การสอบเทียบไมโครมิเตอร์สามารถทำได้โดยแผนกประกันคุณภาพจากภายใน หรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ผ่านการรับรองจากภายนอก รวมถึงผู้ผลิตไมโครมิเตอร์เอง
ซึ่งจะใช้ ชุดเกจบล็อกมาตราฐาน ออปติคอลแฟลต และออปติคอลพาลาแลล

ไมโครมิเตอร์ (Messschraube)ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP GmbH

เทคโนโลยีการวัด: ไมโครมิเตอร์สำหรับการวัดความลึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

กระจกราบ (Flat Glass)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

KDP GmbH logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.