ส่วนชดเชย (Melt Cushion)

ในการฉีดขึ้นรูปเมื่อสิ้นสุดช่วงการฉีดเติมเต็ม ยังคงมีพลาสติกเหลวเหลืออยู่บริเวณด้านหน้าของสกรู
ซึ่งปริมาณของพลาสติกเหลวที่เหลืออยู่เรียกว่า ส่วนชดเชย
ในช่วงการย้ำ ส่วนนี้จะถูกใช้เพื่อชดเชยการหดตัวของชิ้นงานภายใน โพรงแบบ
คุณภาพของชิ้นงานฉีดสามารถควบคุมโดยการตรวจสอบส่วนชดเชย
ความแตกต่างของส่วนชดเชยอาจบ่งบอกถึงการสึกหรอของแหวนกันการไหลย้อนกลับ

ส่วนชดเชย (Melt Cushion) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก: ส่วนชดเชยที่ด้านหน้าของสกรูของหน่วยการหลอมเหลว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.