การอบวัสดุ (Material Drying)

การลด ความชื้นตกค้าง ในเม็ดพลาสติกเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
ดังนั้นพลาสติกส่วนใหญ่จะต้องได้รับการอบ เพื่อลดความชื้นก่อนการผลิต
ความชื้นตกค้างจะถูกไล่ออกด้วยเครื่องอบเม็ดพลาสติกแบบใช้ลมร้อน หรือแบบสุญญากาศ
ข้อควรระวัง พลาสติกแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิและเวลาในการอบลดความชื้นแตกต่างกัน เพื่อไม่ให้คุณสมบัติของวัสดุเกิดความเสื่อมหรือเปราะ

การอบวัสดุ (Material Drying) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องอบลมร้อน “Arburg Thermolift” ช่วยให้วัสดุแห้งก่อนการผลิต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เทอร์โมพลาส (Thermoplast)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.