แหวนบังคับศูนย์ (Location Ring)

แหวนบังคับศูนย์ถูกใช้เป็นตัวกำหนดตำแหน่งของแม่พิมพ์บน หน้าแปลนเครื่องฉีด
แหวนมีหน้าที่ช่วยในการติดตั้งแม่พิมพ์
และทำให้ศูนย์กลางของ ปลอกนำฉีด ร่วมกับหัวฉีดของเครื่องฉีด
จึงทำให้มั่นใจได้ว่าพลาสติกเหลวไหลผ่านไปยังระบบทางวิ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แหวนบังคับศูนย์ (Location Ring)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: แหวนบังคับศูนย์ที่อยู่บนแม่พิมพ์
เครื่องฉีดพลาสติก: ตัวประคองสำหรับแหวนบังคับศูนย์ที่หน้าแปลนเครื่องฉีด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ตัวรองรับระบบทางวิ่งร้อน (Hot Runner Support)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.