การหดตัวเชิงเส้น (Linear Shrinkage)

ค่าความแตกต่างระหว่างขนาดโพรงแบบกับขนาดชิ้นงานหลังจากการฉีดขึ้นรูปเรียกว่า การหดตัวเชิงเส้น
การหดตัวถูกจำกัดและขึ้นอยู่กับรูปทรงของ โพรงแบบ ความเป็นผลึก และการเรียงตัว
การเรียงตัวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงเฉือนในช่วงการฉีดเติมและการฉีดย้ำ
ทิศทางของการเรียงตัวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการหดตัวเชิงเส้น และส่งผลกระทบมากขึ้นไปอีกเมื่อวัสดุนั้นมีส่วนผสมของเส้นใยแก้ว

การหดตัวเชิงเส้น (Linear Shrinkage) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: ชิ้นงานมีขนาดเล็กกว่า โพรงแบบ เนื่องจากการหดตัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.