เกจวัดจำกัด (Limit Gauge)

ค่าพิกัดความเผื่อสูงสุดและต่ำสุดของชิ้นสามารถเปรียบเทียบกับเกจวัดจำกัด
ถูกใช้เพื่อตรวจสอบขนาดของชิ้นทดสอบ ว่าอยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้หรือไม่
ซึ่งตรงกันข้ามกับการวัดด้วย คาลิเปอร์ หรือ ไมโครมิเตอร์ เนื่องจากไม่มีค่าที่บอกเป็นตัวเลข
มีเพียงการยืนยันว่าขนาดของชิ้นทดสอบอยู่ในช่วงพิกัดความเผื่อหรือไม่
ข้อดีของเกจวัดจำกัดคือ ความรวดเร็วในการวัด และมีราคาต่ำเมื่อเทียบกับไมโครมิเตอร์วัดในแบบสามจุด
ดังนั้นเกจวัดจำกัดจึงเหมาะสำหรับการคัดแยกว่าเป็นชิ้นงานดี หรือเป็นชิ้นงานเสีย หรือเป็นชิ้นงานที่ต้องมีการแก้ไข

เกจวัดจำกัด (Limit Gauge) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP GmbH

เทคโนโลยีการวัด: เกจวัดจำกัดชนิดต่าง ๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เกจวัดแบบสวม (Plug Gauge)
เกจวัดเกลียวแบบสวม (Screw Limit Plug Gauge)
เทคโนโลยีการวัด (Measuring Technology)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

KDP GmbH logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.