ชุดฉีด (Injection unit)

เครื่องฉีดขึ้นรูปสามารถแยกออกเป็นส่วนต่าง ๆ
ส่วนแรกของกระบวน การฉีดขึ้นรูป คือ ชุดฉีด
ชุดฉีดประกอบด้วย กรวย ซึ่งมีหน้าที่ลำเลียงเม็ดพลาสติกก่อนเข้าสู่กระบอกฉีดด้วยการหมุนของสกรู
สกรูหมุน และ ปลอกทำความร้อน ที่ด้านนอกของกระบอกฉีด ทำให้เกิดการหลอมละลาย
และหลอมตัวเป็นเนื้อเดียวกันในขณะที่พลาสติกเหลวถูกส่งไปยังปลายของสกรู
ปริมาตรหรือระยะของพลาสติกเหลวบริเวณส่วนหน้าของปลายสกรูจะถูกใช้สำหรับกระบวนการ
ส่วนสุดท้ายของชุดฉีดคือ หัวฉีดซึ่งมีหน้าที่ป้อนและเพิ่มความเร็วในการไหลของพลาสติกเหลวในขณะไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ โดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของสกรูในระหว่างการฉีด

ชุดฉีด (Injection unit) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก: ชุดฉีดประกอบไปด้วย กรวย กระบอกฉีด สกรูหมุน และปลอกทำความร้อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ความดันต้าน (Backpressure)
การฉีดล้าง (Melt Ejection)
วาล์วกันกลับ (Non-Return Valve)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.