รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation)

ปริมาณของรังสีความร้อนที่แผ่ออกจากวัตถุแต่ละชิ้นนั้นขึ้นกับอุณหภูมิของวัตถุ
รังสีที่ติดกับย่านการมองเห็นในทิศทางความยาวคลื่นเรียกว่ารังสีอินฟราเรดหรือรังสีความร้อน
รังสีชนิดนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1800 โดย วิลเลียม เฮอร์เชล
ความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรดอยู่ในช่วง 780 นาโนเมตรถึง 1 มิลลิเมตร

รังสีอินฟราเรด (Infrared Radiation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ทั่วไป: ช่วงคลื่นทางด้านขวาของแถบสีเรียกว่ารังสีอินฟราเรด
การกระจาย อุณหภูมิ ของ ชิ้นงาน ในกระบวนการผลิตถูกตรวจสอบด้วย กล้องถ่ายภาพรังสีอินฟราเรด ( IR-ThermalSystem )

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ความสามารถในการแผ่รังสีความร้อน (Emissivity)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.