เซ็นเซอร์ความดันแบบทางอ้อม (Indirect Pressure Sensor)

ความดันภายใน โพรงแบบ เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพ สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป
การวัดความดันนั้นสามารถทำได้โดยการใช้เซ็นเซอร์ความดันแบบทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อดีของเซ็นเซอร์แบบทางอ้อมคือ ตำแหน่งการติดตั้งอยู่ใน แผ่นยึดล่าง ของแม่พิมพ์ (ส่วนดันปลด)
ซึ่งไม่มีความจำเป็นในการบำรุงรักษาหรือถอดเซ็นเซอร์ออกจากแม่พิมพ์ตลอดการใช้งาน
จึงลดความเสียหายที่เกิดจากการวางระบบสายไฟ ทั้งเซ็นเซอร์และสายไฟถูกป้องกันความเสียหายโดยแผ่นความดันและฝาครอบสแตนเลส

เซ็นเซอร์ความดันแบบทางอ้อม (Indirect Pressure Sensor) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: เซ็นเซอร์ความดันสำหรับการวัด ความดันโพรงแบบ แบบทางอ้อม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:
CAVITYEYE logo

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.