การกระจายทางความร้อน (Heat Dissipation)

ความร้อนที่เพิ่มขึ้นของพลาสติกหลอมเหลวเนื่องจากการเฉือนเรียกว่า การกระจาย หรือ ความร้อนเฉือน
ชั้นของการเปลี่ยนผ่านระหว่างชั้นผิวแข็งและชั้นหลอมไหล เป็นชั้นที่เกิดอัตราการเฉือนสูงสุดในพลาสติกหลอมไหล
การเฉือนขึ้นอยู่กับ อัตราการไหล ของหลอมไหลและหน้าตัดตามขวาง
ยิ่งเกิดอัตราการเฉือนในพลาสติกหลอมไหลมาก ก็ยิ่งทำให้เกิดความร้อนเฉือนเพิ่มมากขึ้น
การเฉือนที่สูงเกินไปอาจนำไปสู่การสลายตัวของสายโซ่โมเลกุล

การกระจายทางความร้อน (Heat Dissipation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - TecSim
การกระจายทางความร้อน (Heat Dissipation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - TecSim
ภาพ 1: พลาสติก: ความเร็วของพลาสติกหลอมเหลวตลอดหน้าตัดขวางของความหน
ภาพ 2: พลาสติก: การกระจายตัวของอุณหภูมิตลอดหน้าตัดขวางของความหนา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อัตราเฉือน (Shear Rate)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

TecSim logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.