การชะลอการไหล (Flow Deflector)

ความแตกต่างของผนังความหนา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ด้านหน้าของหลอมไหล
ซึ่งสามารถทำให้เกิดปัญหาตามมาเช่น การอั้นอากาศ และ รอยประสาน
เพื่อทำให้เกิดการไหลอย่างสมดุลและสม่ำเสมอ การลดผนังความหนาเฉพาะบริเวณสามารถชะลอการไหลในส่วนที่ต้องการ

การชะลอการไหล (Flow Deflector) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
การชะลอการไหล (Flow Deflector) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ของหลอมไหลเคลื่อนที่เร็วในส่วนที่หนา ทำให้เกิดการอั้นอากาศ
ในอุตสาหกรรมพลาสติก” หลังจากทำการชะลอการไหล ผนังส่วนที่หนาลดลง จึงแก้ไขปัญหาการอั้นอากาศได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.