ทางนำไหล (Flow Leader)

ความแตกต่างของผนังความหนา เป็นเหตุให้ความเร็ว ด้านหน้าของหลอมไหล เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาเช่น จุดอั้นอากาศ รอยประสาน
เพื่อทำให้การไหลสมดุลและสม่ำเสมอ การเพิ่มผนังความหนาเฉพาะบริเวณสามารถเพิ่มความเร็วด้านหน้าในส่วนที่ต้องการ

ทางนำไหล (Flow Leader) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ทางนำไหล (Flow Leader) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ภาพ 1: คุณภาพ: ของหลอมไหลชะลอตัวที่บริเวณผนังบาง ทำให้เกิดการอั้นอากาศ
ภาพ 2: แต่จุดอั้นอากาศหายไปหลังจากการเพิ่มทางนำไหล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.