น้ำหนักบรรทุกของพื้น (Floor load)

น้ำหนักสูงสุดต่อตารางเมตรที่พื้นสามารถรับน้ำหนักได้โดยไม่ได้รับความเสียหายนั้นเรียกว่า น้ำหนักบรรทุกของพื้น
การออกแบบในทางเทคนิคสำหรับพื้นในโรงงานอุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่กับความต้องการทางกล และทางเคมี
น้ำหนักบรรทุกเชิงกลสำหรับพื้นจะถูกกำหนดโดยน้ำหนักของเครื่องจักร, ชั้นวาง, การบรรทุก, รถยก, การสั่นสะเทือนระหว่างขั้นตอนการผลิต เป็นต้น
มีความสามารถต้านทานต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อลดการปล่อยมลพิษ พื้นที่การทำงานที่สะอาด, ความต้านทานต่อกรด และอื่น ๆ
การออกแบบอาคารควรพิจารณาทั้งในเรื่องของการวางผัง พื้นของโรงงานควรเป็นไปตามหลักฟิสิกส์ในการออกแบบอาคาร และความต้องการของการดำเนินการต่าง ๆ
สิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้งเครื่องฉีดพลาสติกคือ ฐานของเครื่องฉีดซึ่งน้ำหนักทั้งหมดจะถูกส่งผ่านไปยังพื้น
นอกจากนั้นจำนวนและการว่างตำแหน่งของเครื่องฉีดก็มีความสำคัญเช่นกัน
แผ่นเหล็กมักจะถูกว่างไว้ใต้ของฐานเครื่องฉีดเพื่อการกระจายตัวของน้ำหนักไปยังพื้นที่ดียิ่งขึ้น

น้ำหนักบรรทุกของพื้น (Floor load)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พื้นใหม่ที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุดถึง 1300 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

จุดศูนย์ถ่วงของเครื่อง (Machine Center of Gravity)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.