เข็มดันปลด (Ejector)

เข็มดันปลดถูกใช้งานเพื่อนำชิ้นงานออกจาก โพรงแบบ ด้วยแรงที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นงาน
นอกจากนี้เข็มดันปลดยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ ระบายอากาศ
เข็มดันปลดมีลักษณะเป็นสลักเพลา ซึ่งถูกประกอบไว้กับแผ่นชุดดันปลด
การเคลื่อนที่ของแผ่นดันปลดส่วนใหญ่เกิดจากระบบไฮดรอลิคของเครื่องฉีด
เมื่อชุดดันปลดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเข็มดันปลดจะผลักชิ้นงานออก และเคลื่อนที่กลับด้วยระบบไฮดรอลิคหรือแรงสปริง
การเคลื่อนที่ของเข็มดันปลดส่งผลกระทบอย่างมากต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์
เข็มดันปลด (Ejector) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป: เข็มดันปลดที่ถูกประกอบและวางไว้บนชุดแผ่นดันปลด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.