มุมเอียง (Draft Angle)

ในช่วงการหล่อเย็น ชิ้นงานจะหดตัวแนบกับส่วนประกอบของแม่พิมพ์ฉีด
มุมเอียงจึงถูกออกแบบเพื่อช่วยในการปลดชิ้นงาน
ถ้าไม่มีมุมเอียง ชิ้นงานอาจติดอยู่ในแม่พิมพ์ เกิดรอยบนผิวหรือเสียรูปในระหว่างการปลด
มุมเอียงของชิ้นงานขึ้นอยู่กับวัสดุและพื้นผิวของแม่พิมพ์ ซึ่งมุมเอียงของวัสดุอสัณฐานควรมากกว่าวัสดุกึ่งผลึกในกรณืที่มีสัน
ในทางกลับกันกรณีที่มีคอร์ วัสดุกึ่งผลึกต้องการมุมเอียงมากกว่า
เนื่องจากวัสดุกึ่งผลึกมีค่าการหดตัวสูง

มุมเอียง (Draft Angle) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ภาพตัดชิ้นงานที่มี (ซ้าย) และ ไม่มี (ขวา) มุมเอียง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.